Kymen Rahoitusneuvonta Oy on velkajärjestelyasioihin erikoistunut toimisto Kouvolassa. Yritys hoitaa ammattitaidolla ja yli kahdenkymmenen vuoden kokemuksella yksityishenkilöiden velkajärjestelyasiat, hakemukset, maksuohjelmat, muutokset ja lisäsuorituslaskelmat.

Ajankohtaista 15.5.2019


Uusia toimeksiantoja ei oteta toistaiseksi vastaan.

Talous- ja velkaneuvonta-asioissa pyydän ottamaan yhteyttä Kymenlaakson oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvontaan p. 029 566 0285, kymenlaakso.velkaneuvonta(at)oikeus.fi


Ajankohtaista 1.1.2019


Velkajärjestelyssä olevalla henkilöllä on velvollisuus maksaa velkojille suorituksia maksuohjelman aikana hankkimistaan lisätuloista. 1.1.2019 lisäsuoritusvelvollisuuden perusteena oleva rahamäärä on 1 975 euroa.


Velkajärjestelylain uudistus 1.1.2015

Yksityisten elinkeinon- ja ammatinharjoittajien pääsyä velkajärjestelyyn on helpotettu. Ammatin- ja elinkeinonharjoittajien velat voidaan tietyin edellytyksin järjestellä yksityishenkilön velkajärjestelyssä. Uudistuksen myötä yrittäjien omistusasunnon suoja on parantunut.

Ylivelkaantuneitten nuorten pääsyä velkajärjestelyyn on helpotettu ja työttömät pääsevät velkajärjestelyyn nykyistä nopeammin.

Lisäsuoritusvelvollisuuden vuosikohtaista rajaa on nostettu. Velallisia kannustetaan tulonhankintaan korottamalla osuutta, jonka velallinen saa pitää itsellään hankkiessaan lisätuloja velkajärjestelyn aikana. Lakiin on otettu säännökset velan lopullisesta vanhentumisesta, joka lasketaan velan erääntymisestä.